Kárpátaljai Európai Tehetségpontunk bemutatkozása

Dr. Váradi Natália: A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány programjai és tevékenysége

Kárpátalja az Ukrán Köztársaság része, annak legnyugatibb megyéje. Területe 12 752 km2, mellyel az ország második legkisebb megyéje. Lakossága 1 251 634, amely 98,1 fő/km2 népsűrűségnek felel meg. A terület központja Ungvár. Közigazgatásilag 13 járásra oszlik. Kárpátalján 11 város található, melyből öt: Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász és Csap megyei alárendeltségű státusszal rendelkezik, tehát a járásokkal azonos hierarchiai szinten helyezkedik el.

Kárpátalja etnikai összetétele változatos képet mutat. A legnagyobb arányban az ukránok képviseltetik magukat, 80,5 % (1 010 127 fő), de a magyarok aránya is jelentős 12,1% (151 516 fő). Nagyobb számban élnek még románok (32 152 fő), oroszok (30 993 fő) és cigányok (14 004 fő) is Kárpátalján.

Kevés olyan területe van Európának, mely oly sok hatalom fennhatósága alá került a XX. század folyamán, mint a mai Kárpátalja területe. A több mint ezer évig Magyarországhoz tartozó területet először az I. világháború után szakították le az anyaországtól és közel 20 évig egy újonnan létrehozott ország – Csehszlovákia, részét képezte. Ettől az időszaktól terjedt el a Kárpátalja megnevezés a hivatali szóhasználatban is. Az 1938-as I. bécsi döntés értelmében újra Magyarországnak ítélt terület csupán néhány évig, a szovjet hadsereg megszállásig volt magyar fennhatóság alatt, a háborút követően szovjet fennhatóság alá került. A Szovjetunió széthullását követően pedig immár több mint 25 éve az Ukrán Köztársaság részre. Tehát Kárpátalja egy multikulturális és többnyelvű vidék.

Kárpátalja gazdasági kibontakozásának elengedhetetlen feltétele a tudás- és képességtartalomban kiemelkedő teljesítménnyel bíró fiatalok, a tehetségek megtalálása, tehetségük kibontakozásának támogatása, a fiatal kutatók szakmai segítése.

A kimagasló képességű fiatalok felkutatása, azonosítása és folyamatos fejlesztésük ma már egy adott vidék versenyképességét meghatározó kulcstényezővé lépnek elő, mely munkában kiemelkedő szerep jut a különböző oktatási intézményeknek és tehetséggondozó szervezeteknek is. Ebből a megfontolásból hozta létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a ’GENIUS’ Jótékonysági Alapítványt 2011-ben, amely többek között az esélyegyenlőség jegyében végez széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi-, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között.

Az Alapítvány céljai:

 • a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása,
 • egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén,
 • a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése,
 • a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése,
 • több lehetőséget kínálni a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére,
 • értelmes fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése,
 • összefogja a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözzük őket.

Programjait a Magyar Állam finanszírozza, különböző pályázati programokon keresztül, így azokat főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósítja meg, átlag évi 35-50 millió forintból. Az ukrán állam nem támogatja az Alapítványt, illetve az ukrán állam az iskolán kívüli tehetséggondozásra vonatkozó szabályzással, törvényekkel nem rendelkezik.

Az Alapítvány 2011-ben két tanácsot hozott létre, a tehetségtámogató programok kidolgozása, koordinálása végett: a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsot (18 szakember) és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot (34 szakember). Az előbbi a felsőoktatásban tanuló hallgatók, fiatal kutatók tehetséggondozó programjait, ösztöndíj támogatásait felügyeli, az utóbbi pedig az általános és középiskolában tanulók tehetségkutatását, tehetségsegítését végzi. Minkét Tanács évente kétszer ülésezik.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, a magyar kisebbség esélyjavító, társadalomépítő programjának aktív résztvevője. Hét éves fennállása óta meghatározó szervezetként működik a magyar tehetséggondozásban. Ennek érdekében az Alapítvány által szervezett főbb programok két korosztályra bonthatók: a 7-17 év közöttiek és 17-35 év közöttiek számára szervezett programok. Ezek mindegyike vidékünkön egyedülálló, így jó gyakorlatnak tekinthető.

Az Alapítvány 2011-ben a 7-17 év közötti tanulók tehetségsegítésére 8 Tehetségpontot hozott létre egész kárpátaljai lefedettséggel, melyekben közel 2000 gyermek és 365 szakképzett tanár vesz részt. A Tehetségpontokban hagyományos és elektronikus tehetséggondozás is zajlik. Az Alapítvány évente egyszer Tehetségnapot szervez, sokat tesz azért, hogy felkutassa és támogassa a művészetben, színjátszásban, sportban és népzene-néptáncban tehetséges fiatalokat. Ezért is szervezi meg a „Szól a Fülemüle” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát és a Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát. Emellett a nyári időszakban különböző táborokat szervez, mint például a Jankovics Mária Alkotótábor, Veress Péter Alkotótábor, Színjátszó tábor, Sport tábor, Néptánc és Népzenei táborok stb. Kárpátalja legjobb 23 tanulója számára pedig Ady Endre ösztöndíjat ítél oda.

A 17-35 év közötti diákok, fiatal kutatók, oktatók számára az Alapítvány megvalósítja a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumot, szervezi a Fiatal Kutatók Konferenciáját, Tudományos Diákköri Konferenciát, számos más tudományos és emlékkonferenciát, ami minden esetben jeles történelmi évfordulókhoz, személyekhez kötődik. Emellett lebonyolítja a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot is.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre többen vesznek részt programjainkon, amit az alábbi táblázat is jól mutat:

Év

A 8-17 éves korosztály száma

A 18-35 éves korosztály száma

2011

1517

34

2012

2277

80

2013

2271

208

2014

2438

190

2015

3001

176

2016

3016

215

2017

3336

219

Az alábbiakban röviden ismertetünk néhány fontosabb programunkat.

 1. Nyolc Tehetségpont működtetése

2011-bem 8 Tehetségpontot hoztunk létre teljes kárpátaljai lefedettséggel, az alábbi körzetekben: Ungvár,  Nagydobrony, Bátyú, Beregszász, Tiszaújlak, Aknaszlatina, majd 2012-ben még kettőt Munkács és Mezővári központokkal a nagy érdeklődés és a gyerekek magas részvételi száma miatt. A Tehetségpontok célja a tehetséges gyerekek felkutatása és felkarolása. A különböző tantárgyi csoportokban – matematika-informatika-fizika, biológia-kémia-földrajz, irodalom-történelem-művészettörténet, magyar-ukrán-angol nyelv, alsós – zajló foglalkozásokra szombatonként kerül sor a fent említett körzetekben, ahol mintegy 2000 gyermek vehet részt az oktatásban. A foglalkozásokon különböző korosztályokban vehetnek részt a tanulók: 3-4., 5-6., 7-8. és 9-11. osztály. A fiatalok, Kárpátalja valamennyi magyar iskolájából beutaznak a 8 Tehetségpontba, szeptembertől-decemberig és részt vesznek a tanórákon. Az Alapítvány biztosítja számukra az utaztatást és az étkezést. Az iskolán kívüli tananyagot a Tehetségsegítő Szakmai Tantárgyfelelősök dolgozzák ki, akik általános, középiskolákban és felsőoktatásban dolgozó szakemberek, oktató pedagógusok, így az esélyegyenlősség jegyében minden Tehetségpontban egyforma tananyag alapján és egyforma technikai eszközök segítségével sajátíthatják el a gyerekek tananyagot. Valamennyi tantárgyfelelős tagja a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsnak és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek is.

Fontosnak tarjuk, hogy januártól-májusig a Tehetségpontokban kiemelkedő eredményeket elért gyerekek eljussanak a KMPSZ tanulmányi versenyeire és ott megmérettessenek a különböző tantárgyakból, ahol az egyik versenyfeladat a Tehetségpontok foglalkozásain elhangzott tananyagból kerül kiválasztásra.

A még hatékonyabb munka érdekében a 8 Tehetségpont számára eszközöket vásárolunk minden tanév kezdetén, hiszen a modern technika megléte a tehetséggondozásban a 21. században elengedhetetlen, alapvető feltétel.

A 8 Tehetségpontban résztvevő tanulók száma 2011-2017 között

A tehetségpont megnevezése

/A diákok éves száma

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

196

144

138

152

169

159

162

Bátyúi Középiskola

241

176

158

181

187

160

217

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

350

345

261

374

476

407

485

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

0

206

192

198

219

229

176

Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola

0

120

142

174

194

154

131

Nagydobronyi Középiskola

179

355

278

297

314

330

399

Tiszaújlaki 2. Számú Középiskola

190

334

329

350

311

349

256

Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola

115

148

121

171

161

151

206

A résztvevők száma összesen

1271

1828

1619

1897

2031

1939

2032

Kárpátalja 98 magyar iskolával rendelkezik. A Tehetségpontokba az iskolák legjobbjait delegálják az osztályfőnökök. A 8 Tehetségpont munkájában évekre lebontva az alábbiakban jelzett számban vettek részt magyar iskolák:

Év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A programban részt vett iskolák száma

82

75

74

83

81

80

81

 1. Elektronikus tehetséggondozás

Az on-line tehetséggondozó program ötletgazdája és tulajdonosa dr. Szilágyi Barnabás volt, akinek nevéhez kapcsolódik a MENTORS és SZILENCIUM online oktatási tehetséggondozást szolgáltató programok, melyek Magyarországon már több alkalommal kipróbálásra kerültek. Az on-line program egyik előnye, hogy a tanulók, egyéni tempóban, képességeikhez mérten tudnak haladni és fejlődni, nem hátráltatva ezzel azokat, akik gyorsabb haladnak a feladatok megoldásával.

A program a Tehetségpontok 6-11. osztályos diákjai számára két lehetőséget biztosít. Az egyik a Szilencium nevet viseli, amely matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból segíti a tehetségeket. A program egy internetes online fejlesztés és verseny, amely százezer feladattal készíti fel a tanulókat az emelt szintű érettségi vizsgára, valamint az általános és középiskolásokat korszerű módszerekkel zárkóztatja fel. A másik lehetőség egy on-line idegen nyelvet oktató programban való részvétel, amely segítségével, korszerű módszerekkel tanulhatnak a diákok angol nyelvet.

A program 2013-ban kezdődött, de sajnos támogatás hiányában 3 évig nem került megvalósításra, azonban utóbbi évben már közel 300 diák vehetett részt benne.

 1. „Szól a fülemüle!” Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató

A program 7 és 14 év közötti hagyományápoló zenekarok, néptáncosok versenye, amelyre nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet. A versenyt amatőr népzene, néptánc területén tevékenykedő gyermekek számára írjuk ki. A versenyre a tanulót/-kat, az oktatási intézmények, művészeti egyesületek, együttesek nevezhetik be, egyéni nevezések esetén szülői igazolás szükségeltetik. Egy intézmény több kategóriában és kategóriákon belül több előadással is benevezhet. Pl. tánc: egyéni- és páros vagy csoportos, népzene: egyéni és együttes. A verseny során legalább két különböző produkció bemutatása kötelező. A versenyen csak és kizárólag gyerekek indulhatnak. Más műfajok stíluselemeit, hangszereit, motívumkészletét vagy elektronikát használó feldolgozásokkal jelentkezni nem lehet. Az értékelésnél előnynek számít: a versenyző saját tájegysége hagyományainak bemutatása, az előadók életkori sajátosságainak figyelembe vétele, a gyerekfolklór műfajainak és a hagyományos gyermekélet szokásainak megjelenítése, az autentikus népviselet. A verseny elődöntője áprilisban, a döntője májusban zajlik Beregszászon, a Főiskolán. Az elődöntőből tovább jutó maximum 20 produkció előadói a döntőt megelőzően kétnapos felkészítő táborban vesznek részt, ahol neves zenészek, táncosok készítik őket a döntőre.

Év

2015

2016

2017

2018

A résztvevők száma összesen

350

382

309

393

 1. Tantárgyi versenyekre felkészítő tehetséggondozó hétvégék

Január-március között Alapítványunk olyan tehetséggondozó hétvégéket is szervez, ahol csak egy tantárggyal foglalkoznak a nebulók és készülnek az országos, kárpát-medencei és nemzetközi versenyekre. Az ehhez szükséges tananyagot, tantárgyi programot szintén a Tehetségsegítő Szakmai Tantárgyfelelősök dolgozzák ki, akik ismerik a versenyekhez szükséges követelményeket. Az alkalmakra a választott tantárgyból a megyei versenyeken 1-10. helyezést elért diákok kapnak meghívást. A program háromszor három napos foglakozás keretén belül valósul meg, az 5-10. osztályos tanulók számára. Valamennyi Tehetségpontból érkeznek gyerekek a beregszászi Tehetségpontba, azaz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára. A résztvevők száma tantárgyanként általában 50-60 fő. A hétvégék során kiváló szaktanárok, elismert pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

Jelenleg a háromszor három napos tehetséggondozó műhelyek matematikából, biológiából, földrajzból, kémiából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből valósulnak meg, azonban terveink között szerepel a program kiterjesztése valamennyi középiskolai tantárgyra.

 1. Kárpátalja a művészetben, művészet Kárpátalján

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány rajpályázatot hirdet minden évben „Kárpátalja a művészetben, művészet Kárpátalján” címmel azok számára, akik szeretnek rajzolni és szeretik a nyári táborokat. A pályázaton helyezést elért diákok meghívást kapnak a nyaranta megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótáborba és értékes rajzfelszerelést is kapnak. A rajzpályázaton 5-9. osztályos kárpátaljai tanulók vehetnek részt. A rajzok a technika megkötése nélkül, A4-es vagy A3-as méretben készülhetnek különböző előre megadott témakörökben.

 1. Kárpátaljai Tehetségnap

Évente egy alkalommal, minden június első szombatján Tehetségnapot szervezünk, ahova a 8 Tehetségpontból a legjobb tanulókat hívjuk meg, évente 500-600 főt. A fiatal tehetségek neves, sokat bizonyított, példaértékű kárpátaljai és anyaországi előadók, művészek előadásait tekinthetik meg. A legjobb zenész, táncos és művész tehetségek mutatkoznak itt be. Ezen a napon elismerő oklevelek, díjak átadására is sor kerül, illetve a „Genius” Alapítvány ezen a napon adja át az éves ösztöndíjakat is az Ady Endre és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjprogramban részvevők számára.

 1. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

Buzánszky Jenő neves magyar futballista, a nemzet sportolója, olimpiai bajnok. Szerettük volna munkásságát példaként állítani a kárpátaljai fiatal sporttehetségek elé. A rendezvény célja továbbá a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, a Kárpát-medence ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, erősítése, támogatása, valamint sportkapcsolatok építése.

A Kupa ötlete onnan jött, hogy 2013. november 25-én volt a 60. évfordulója a londoni 6–3-nak, mely alkalomból a Kossuth Rádió egy tematikus napot szentelt a neves sporteseménynek. Emellett Magyarországon volt Buzánszky Jenő-torna, ám a külhoni magyarság körében nem volt. A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupán részt vehetnek a 8 Tehetségpontból érkező csapatok, évente 60-80 fiatal futballista. Az első Labdarugó Kupát maga Buzánszky Jenő nyitotta meg.

 1. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktorna

A rendezvény célja a kézilabda népszerűsítése, az ifjú tehetséges kézilabdázó lányok felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése, és végül, de nem utolsó sorban tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt. Az emléktornán a Kárpát-medence bármely országából érkező csapatok reszt vehetnek, évente 70-80 kézilabdázó lány.

 1. Nyári táborok

A nyári időszakban, a tehetségpontokban kifejtett aktivitás alapján, valamint a KMPSZ és a „GENIUS” Alapítvány által szervezett vetélkedőkön elért 1-5 helyezettek részt vehetnek az említett két szervezett által szervezett nyári táborokban.

A „Genius” Alapítvány által szervezett táborok mindegyike 5 napos és ezek az alábbiak:

Nagyberegi Népzenei és Néptánc Tábor. 2011 óta minden évben megvalósult a Nagyberegi Népzenei és Néptánc Tábor. A tábor népszerűsége, a magas résztvevői szám miatt 2018-tól két helyszínen is megszervezésre kerül: Nagydobronyban és Bergeszászon. Az iskolákban nem kap megfelelő hangsúlyt a zenei nevelés, illetve a népzenei hagyományok ápolása, ezeket a hiányokat is pótolni kívánja a tábor, amellett, hogy a gyerekeknek tartalmas nyári programot kínál. Gyakorlati és elméleti képzés biztosítja a táborozók zenei fejlődését, mely hangszeres és táncképzést is magába foglal. Évente 60-70 gyermek vesz részt a táborban.

A Jankovics Mária Alkotótábor, a nyári program keretein belül tervezett másik esemény, amely elsősorban a képzőművészetek, rajz, festészet, illetve kézművesség iránt érdeklődő iskolásokat szólítja meg, főleg kárpátaljai művészek bevonásával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. Jankovics Mária fiatalon meghalt kárpátaljai festőművész volt, aki Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapjának a KMPSZ által alapított „Irkának” az arculattervezője, grafikusa volt haláláig, így szeretnénk emlékét megőrizni és munkásságát példaként állítani a gyerekek elé. A fiatalok rajz- és festészetelmélet tanulása mellett kipróbálhatják készségeiket a gyakorlatban is, illetve megismerkedhetnek a kerámiakészítés, agyagozás és szobrászat alapjaival is. Évente 55-65 gyermek vesz részt a táborban.

A Színjátszó tábor: olyan, 12-16 éves kor közötti iskolások részére kerül megrendezésre, akik érdeklődnek a színjátszás iránt. A program elemei: színészmesterség, színpadi mozgás, beszédtechnika, improvizációs munka. A tábor zárásaként a szülők, érdeklődők megtekinthetik az egy hét alatt tanult, összeállított színdarabot. A tábornak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad helyszínt. Az oktatók magyarországi és kárpátaljai dráma tanárok és színészek. A tábor azok részére kerül megrendezésre, akik szeretnék kipróbálni magukat a színpadon és szeretnék bemutatni színészi tehetségüket a táborzáró előadáson. A tábor maximális létszáma 35 fő.

 1. Fiatal Kutatók Konferenciája

A magyar tudomány napjára az Alapítvány Fiatal Kutatók Konferenciáját szervez, melynek célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató doktoranduszok és doktor jelöltek, vagy tanulmányaikat egyetem után is folyatatni vágyó fiatalok számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban jeles szakemberek zsűrizik az előadókat és látják el őket hasznos tanácsokkal a további kutatásaikat illetően. Évente 30-35 előadó van 5-6 szekcióban.

 1. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Alapítvány, főként a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tanulók számára, az ukrán tudomány napjához kapcsolódva Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, 2011 óta. Korábban ezt a programot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola valósította meg. A jubileumi X. TDK-t kárpát-medenceivé szélesítettük ki 2015-ben, így az elmúlt három évben a rendezvény kárpátmedenceivé nőtte ki magát, mivel fiatal kutatók, diákok, a Kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből részt vesznek a tanácskozáson. A konferencia célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató főiskolai és egyetemi hallgatók számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban jeles szakemberek zsűrizik az előadókat és látják el őket hasznos tanácsokkal a további kutatásaikra vonatkozólag. Évente 35-50 előadó vesz részt a konferencián, 7-9 szekcióban a kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből. Kárpátalján ez az egyetlen olyan konferencia, ahonnan a részt vevő előadók 1-3 helyezettjei kijuthatnak Magyarországra, vagy más határon túli felső oktatási intézménybe, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, amit az Országos Tudományos Diákkori Tanács szervez két évente.

 1. Kárpátaljai Magyar Zrínyi Ilona Szakkollégium

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által létrehozott Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumot 2011 óta működteti „Genius” Jótékonysági Alapítvány. Jelentkezni júniustól szeptemberig van lehetőségük a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhatnak, egy tudományos témával és doktori fokozattal rendelkező tutoraikkal. Az ösztöndíj minden tanév 10 hónapjára szól. Felvételi vizsga minden év szeptemberében zajlik.

Intézmény

2017

2016

2015

2014

2013

2012

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

11

18

9

22

20

9

Ungvári Nemzeti Egyetem

8

7

3

5

1

3

Munkácsi Állami Egyetem

1

0

0

1

0

0

Összesen

20

25

12

28

21

12

 1. Soós Kálmán ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram 3 alprogramból tevődik össze: Kárpátaljai Vándoregyetem, Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése és a Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása alprogram. A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, a döntést ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

 1. Környezetnevelési tehetséggondozó program a felsőoktatásban

A program célja, hogy az oklevelet szerző biológia tanár szakos diákok pedagógiai gyakorlati módszereket sajátítsanak el, amit későbbi pedagógiai munkájuk során alkalmazhatnak. A szakmai programok összeállításakor nagy hangsúlyt fektettünk a botanikai, állattani, környezetismereti szegmensekre. A program részeként a diákok botanikus kertekbe, állatkertekbe, tavakhoz látogatnak el. A botanikus kerti látogatások segíthetnek a sokszor mindennaposnak számító növényfajaink eredetének jobb megismerésében is. A környezeti nevelés szempontjából a mindennapi pedagógiai gyakorlatban az állatvilág képviselőinek csoportos megfigyelése természetes életközegükben nehezen megvalósítható. Ennek áthidalására jó alkalmat nyújthatnak az állatkertek. Vidékünk és a más tájak faunaelemeinek megismerése szintén megkerülhetetlen szegmense környezetünk megóvása és az élővilág tisztelete iránti pedagógiai munkának. A gyakorlaton résztvevők környezetpedagógiai szempontból a későbbiekben is jól hasznosítható élményekkel és gyakorlati ismeretekkel gazdagodhattak, melyeket sikeresen alkalmazhatnak majd pedagógiai munkájuk során.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2012 óta nemzeti jelentőségű intézmény, 2013-ban Magyar Termék Nagydíjban részesült „az áldozatos munkáért, mellyel elkötelezett – folyamatosan magas minőségi színvonal mellett – a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarságtudat eszméje iránt.” 2013-ban és 2017-ben második alkalommal is a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontként ismerte el. 2016-ban sikeresen Európai Tehetségpontként bekerült az Európai Tehetségsegítő Hálózatba is.

A programokban olyan magyar tanárok, szakemberek és professzorok működnek együtt az Alapítvánnyal, akik rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel és referenciával. Általában évente 400 tanár, szakember közreműködésével valósítjuk meg programjainkat, melyeket 4 irodai munkatárs szervez. Továbbá a négy irodai munkatárs tartja a kapcsolatot a diákokkal és tanárokkal, valamint tájékoztatást biztosítanak a programokról. Minden programunknak széleskörű sajtónyilvánosságot biztosítunk.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány abból a célból jött létre, hogy felkutassa és támogassa a kárpátaljai általános- és középiskolás diákokat egy rendszerben összpontosítva. Ezért az Alapítványnak – mint fentebb olvashattuk - számos szerteágazó, azonban egymással szoros összefüggő, egymásra épülő, tehetségeket felkaroló programot valósít meg, hozzájárul a tehetségígéretek megtalálásához és a kárpátaljai tehetségvesztés minimalizálásához.

Az Alapítvány elérhetőségei: 00380314123462
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
agora@kmf.uz.ua
www.genius-ja.uz.ua
Az Alapítvány igazgatója: dr. Váradi Natália

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.