Mivel foglalkozik az EUTK?

A MATEHETSZ-en belül közel tíz esztendeje alapított Budapesti Európai Tehetségpont (EUTK) feladatainak kétféle irányultsága van: egyrészt az elmúlt években az EUTK aktív részvételével alapított Európai Tehetségsegítő Hálózatnak (ETSN) az EUTK lett a nemzetközi titkársága, másrészt az EUTK feladatai közé tartozik, hogy elősegítse a hazai európai tehetségpontok szakmai fejlődését, hálózatosodását, megismertesse őket a külföldi jógyakorlatokkal, illetve a hazai jógyakorlatokat is megismertesse az európai országokkal.

A 2015 szeptemberében létrejött ETSN 2019 nyarán egy Hollandiában regisztrált civil szervezetté vált. Az EUTK az ETSN titkárságaként ellátja az ebből a státuszából adódó feladatokat: Tehetségpont és-központ pályázatok kiírásában és elbírálásában való részvétel, Hálózati Tanácshoz (az ETSN vezető testülete) kapcsolódó találkozók megszervezése, taggyűlések és szavazások lebonyolítása stb. Ezeknek a feladatoknak egy része az Alapító Okiratban szerepel (Articles). A titkársági feladatok közé tartozik még a kapcsolattartás a hálózaton belül, a tagszervezetek adatainak tárolása, karbantartása, a nemzetközi pályázatok létrejöttének segítése. (Például, idén négy nemzetközi pályázat elkészítésében működtünk közre.) Az év folyamán folyamatosan nőtt a Tehetségpontok száma, főleg a déli országokban: jelenleg már 47 országban van jelen a Hálózat közel 450 Tehetségponttal.


 

Az ETSN tagjaként közös feladatokban, pályázatokban veszünk részt, pl. segítünk az ifjúsági tagozat (Youth Platform) csúcstalálkozójának a programjait megszervezni. A személyes portói csúcstalálkozó sajnos nemcsak 2020-ban, de 2021-ben is elmarad, ennek ellenére megpróbáljuk a fiatalok számára az augusztusi online találkozót a lehető legizgalmasabbá tenni.

Fontos feladatunk a magyar európai tehetségpontok szakmai támogatása (pl. hazai és külföldi jógyakorlatok megismertetése, emellett szakmai kérdésekben konzultációs lehetőséget biztosítunk. Ebben a félévben 12 ilyen alkalmat szervezünk; nagy örömünkre szolgál, hogy Zoom-meetingjeinken már eddig is több mint 300 kolléga vett részt. Ezek a találkozók a hálózatosodást is elősegítik – a pandémiás időkben különösképp.

A hazai Tehetségpontok munkáinak megismertetése külföldiek számára is szokásos tevékenységünk, ám a járvány miatt a módszereink az utóbbi időben meglehetősen behatároltak, hiszen nem érkeznek külföldi delegációk, és mi sem vehetünk részt külföldi konferenciákon személyesen. Ennek ellenére újságcikkeken keresztül, még inkább pedig a MATEHETSZ és a Debreceni Egyetem közösen szervezett ECHA online tematikus konferenciáján számos hazai jógyakorlatot be tudtunk mutatni idén is. (A konferencia YouTube csatornájára feltett, angol nyelven bemutatott előadások, hazai jógyakorlatok nézettsége folyamatosan növekszik.)

Az ECHA konferencia megszervezésében való részvétel az egyik legkiemelkedőbb esemény volt az idei év munkái között, amelyet a virtuális térben, március 23. és 28. között tartottunk. Hónapokon keresztül készültünk az eseményre, amely szép nemzetközi sikereket hozott – a résztvevők száma 350-380 fő között mozgott.

Az EUTK-nak a fentieken túl kiemelkedő feladata a rendszeres kommunikáció, hiszen ez az egyik kulcsa a Hálózaton belüli információáramlásnak. Több Facebook-oldalt is működtetünk: egyet a hazai Európai Tehetségpontok számára, emellett az ETSN FB-oldalt külföldi kollégákkal közösen. A lassan kilencedik életévébe lépő EUTK weboldalon főként magyar és angol nyelvű híreket publikálunk; leginkább az EUTK-val és az ETSN-nel kapcsolatos eseményeket találhatók itt, de igyekszünk jó gyakorlatokról, illetve nemzetközi konferenciákról is hírt adni. Az ETSN weboldalán található meg az állandóan nyitott Tehetségpont pályázat, illetve a Tehetségtérkép amin folyamatosan feltűntetjük az újabb Tehetségpontokat.

Röviden összefoglalva: az EUTK legfontosabb hosszútávú célja továbbra is az, hogy az ETSN-hálózat bővüljön, hogy elősegítse a benne rejlő lehetőségek kiaknázását, ezáltal pedig felgyorsuljon a jógyakorlatok cseréje a közös kutatások elindulásának érdekében. Célunk, hogy a Nemzeti Tehetség Program és a Magyar Tehetséghálózat által elért eredmények, illetve kiemelkedő jelentőségű magyar jógyakorlatok minél ismertebbek legyenek külföldön, hogy a magyarországi Európai Tehetségpontok érdemi nemzetközi kapcsolatokra tehessenek szert. Célunk, ha az ETSN Youth Platformjában minél több magyar fiatal vegyen részt, és kapcsolódjon be a fiatalok által koordinált nemzetközi programokba. Nem utolsósorban pedig szeretnénk egyfajta mintaadó szerepet betölteni az európai tehetséggondozó szervezetek közt. Egyfelől sajnos a világjárvány az elmúlt másfél évben mindenütt megnehezítette az együttműködéseket, ugyanakkor az idő előrehaladtával számos új és hatékony módja alakult ki a kapcsolattartásnak, ami úgy tűnik, hogy hosszútávon is fenn fog maradni.

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.